PattyPraVo TOUR

PRAVISSIMA CURIOSITÀ


***

PattyPraVo
TOUR


***
1969 – Patty Pravo Live 1969
1973 – Cantagiro 1973
1974 – Mai una signora Tour
1975 – Magico incontro Show
1976 – Patty Pravo Live 1976
1978 – Miss Italia Tour
1979 – Autostop Tour
1982 – Cerchi Tour
1984 – Occulte persuasioni Tour
1987 – Contatto Tour
1996 – Warm-Up Tour
1997 – Bye Bye Patty Tour
1998 – Notti, guai e libertà Tour
1999 – Patty Live ’99
2001 – Rehearsal Tour
2002-2003 – Stupiscimi Tour
2004 – Nic Unic Tour
2005 – Patty Pravo Tour 2005
2006 – Tour della felicità
2008 – Sold Out – Promo Tour
2009 – Senza vergogna Tour
2010 – Senza vergogna Tour – Reprise
2011 – Nella terra dei pinguini Tour
2011-2012 – Club Tour
2013-2015 Sulla Luna Tour
2016 Eccomi Tour***
Raul Rizzardi RitZ’Ó – Facebook / WordPress